รับทำเว็บ

โดยบริษัท web design
Bookmark and Share

ทําเวปไซด์ ประเภทการทำเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์

1. Corporate Web design

ประเภทเว็บ ประชาสัมพันธ์บริษัท ภาพลักษณ์องค์กร หรือโชว์โปรไฟล์บริษัท

จุดเด่นเว็บ Corporate

1. สร้างแบรนด์เชิงภาพลักษณ์ของบริษัท ผ่านงานออกแบบเว็บไซต์ (web design)
2. รูปแบบการนำเสนอองค์กร หรือ User Interface Design จะเป็นไปอย่างสอดคล้อง
3. ลด noise องค์ประกอบ element เท่าที่จำเป็น สไตส์ less is more ดีไซน์
4. เมนูเว็บไซต์ (Menu & Navigation) เป็นมิตรในแบบ User-Friendly Experience

ราคาค่าบริการ เริ่มต้น 15,000 บาท

ค่าทำเว็บ Corporate Web design จะขึ้นกับสโคปงานและ เงื่อนไขความต้องการยากง่ายด้านดีไซน์หรือโปรแกรมของลูกค้าเป็นหลัก กรณีไม่ทราบสโคปงานตนเองหรือไม่มีไอเดีย สามารถนำเว็บตัวอย่างอ้างอิงที่ชอบ มาให้บริษัทประเมินราคาได้เช่นกัน
 

2. E-commerce web design

ประเภทเว็บ ขายสินค้าออนไลน์

จุดเด่นเว็บ Shopping Online

1. Brand Building พร้อมระบบซื้อขายออนไลน์ WIN WIN ผ่านการออกแบบดีไซน์ของเว็บไซต์
2. User Interface Design สะกดอารมณ์ของผู้ซื้อ ดีไซน์จัดวางกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม
3. ลด noise สไตส์ less is more ที่ให้การช็อปปิ้ง เพลิดเพลินเป็นเรื่องความทันสมัย
4. User-Friendly Experience First Impression ทั้งงานดีไซน์ ง่าย สะดวก ปลอดภัย

ราคาค่าบริการ เริ่มต้น 35,000 บาท

ค่าทำเว็บ E-commerce จะขึ้นกับสโคปงานและ เงื่อนไขความต้องการยากง่ายด้านดีไซน์ หรือโปรแกรม เช่นเดียวกับการจัดทำเว็บประเภทCorporate กรณีไม่ทราบสโคปงานตนเองหรือไม่มีไอเดีย สามารถนำเว็บตัวอย่างอ้างอิงที่ชอบ มาให้บริษัทประเมินราคาได้เช่นกัน
 

3. Web Application design

ประเภทเว็บ พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ใช้งานบนเว็บไซต์

จุดเด่นเว็บ Web Application

1. Develop Brand ไปพร้อมนำโปรแกรมประยุกต์ใช้งานบนเว็บ เช่น ระบบรายงานซื้อขาย Survey Online
2. ออกแบบ User Interface Design ให้สอดคล้องเป้าหมายธุรกิจ
3. เข้ารหัสป้องกัน เพิ่มระบบความปลอดภัยให้กับเว็บไซต์
4. User-Friendly Experience ตอบโจทย์เรื่องการใช้งานยูสเซอร์ทุกระดับ

ราคาค่าบริการ เริ่มต้น xx,xxx บาท

ค่าทำเว็บ Web Application ค่อนข้างสูง โดยมากมักจะขึ้นกับสโคปงานและ เงื่อนไข ระดับความต้องการยากง่าย หรือความซับซ้อนด้านเทคนิคโปรแกรม ในเบื้องต้นผู้ว่าจ้างจะต้องรู้หรือจัดทำ flow chart สโคปงานของตน เพื่อป้องกันปัญหางบปานปลาย ปิดโปรเจ็คไม่ลง อย่างไรก็ตามหากไม่ทราบสโคปงานตนเอง ก็ สามารถนำเว็บตัวอย่างอ้างอิงที่ชอบ มาให้บริษัทประเมินราคาได้ด้วยเช่นกัน
 

คำถามจ้างเขียนเว็บที่พบบ่อย

1. ทำเว็บแล้ว จะได้อะไรบ้าง ?
1. ได้เป็นเจ้าของเว็บไซต์หรือ โดเมนเนม 100 เปอร์เซ็นต์ สามารถเคลื่อนย้ายผู้ให้บริการได้ตลอดเวลา
2. บริษัทให้บริการคอยช่วยเหลือด้าน Technical support หลังการส่งมอบ ตามเงื่อนไขบริการ
3. บริษัทมอบโดเมนเนม และโฮสติ้ง ให้ฟรี 1 ปี โดยปีถัดไป ลูกค้าต่ออายุตามราคาโฮสผู้ให้บริการ
4. บริษัทให้ลูกค้าของเรา สามารถแก้ไขกราฟิกเว็บเดโมจนกระทั่งพอใจ ก่อนเริ่มผลิตงานจริง
5. บริษัทยินดีเสียเบี้ยปรับ/ต่อวัน กรณีที่ไม่สามารถผลิตงานให้แล้วเสร็จ ตามกำหนดในสัญญาว่าจ้าง
6. ค่าทำเว็บไม่สูญเปล่าทางบัญชี ใช้ขอเครดิตภาษีได้ บริษัทออกVAT 7% และลูกค้าสามารถหัก ณ ที่จ่ายได้
2. ทำใมราคาแพงจัง ?
1. สร้างแบรนด์ผ่านงานออกแบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะที่หาไม่ได้ในเว็บสำเร็จรูปราคาถูกหรือโอเพ่นซอสทั่วไป
2. บริษัทมีฝ่ายดูแลลูกค้า คอยช่วยเหลือด้าน Technical support ในเวลาทำการ
3. บริษัทใส่ใจงานพัฒนาหรือการออกแบบเว็บอย่างจริงจัง โดยให้ลูกค้าสามารถแก้ไขเดโม จนกระทั่งพอใจ
4. บริษัทได้ลงทุนซื้อซอฟแวร์ลิขสิทธิ ในการพัฒนาเว็บให้ลูกค้าเช่น Adobe / Window อย่างถูกกฎหมาย
5. บริษัทดำเนินธุรกิจตามหลัก WIN WIN SOLUTION ควบคู่แนวทางการพัฒนาทุกมิติอย่างยั่งยืน
3. บริการหลังการขาย ?
1. Technical support ดูแลความเสถียรของซอสโค็ตตามเงื่อนไขในเอกสารประกอบสัญญาจ้าง
2. บริษัทยินดีให้คำปรึกษาการโปรโมทเว็บให้ติดหน้าแรก Google
3. บริษัทยินดีให้คำปรึกษาการเพิ่มโมดูลหรือฟังก์ชันการใช้งานที่จำเป็นสำหรับธุรกิจในอนาคต
4. กรณีซื้อบริการโดเมนเนม และโฮสติ้งกับบริษัทเราด้วย จะมีการแจ้งเตือนการต่ออายุชำระค่าบริการ
5. ช่วยประสานงานกับผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ตามเงื่อนไขตกลง
บริษัท ทเวนตี้โฟร์ เฟรมเวิร์ค จำกัด 24FRAMEWORKCO.,LTD. ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่าน ที่เชื่อมั่นในบริการของเราด้วยดีตลอดมา..